Mr. drs. Martin Klomp RB

Mr. drs. Martin Klomp RB

Martin Klomp (1983) is sinds 2011 als fiscalist aan ons kantoor verbonden. Hij werkt met name vanuit onze kantoren in Harderwijk en Zeewolde.

Martin Klomp studeerde Fiscale Economie aan de Universiteit van Groningen en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 is hij actief in de MKB-praktijk. Martin is vaktechnisch betrokken bij alle belastingmiddelen en heeft zich gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures, vennootschapsbelasting (innovatiebox, transfer pricing) en lokale heffingen.

Hij is tevens vaste commentator voor de onderdelen vennootschapsbelasting, formeel belastingrecht en de Wet WOZ voor het vakblad Fiscaal Up to Date.

Vanaf 1 januari 2018 is Martin toegetreden tot de maatschap van Lentink De Jonge.

   

Telefoonnummer: 0341 438 100