Drs. Henk Bronkhorst RA

Drs. Henk Bronkhorst RA

Henk Bronkhorst (1970) is verantwoordelijk voor de Auditpraktijk binnen Lentink De Jonge. Voordat hij in 2010 in dienst trad bij Lentink De Jonge was hij 17 jaar werkzaam binnen de controlepraktijk van een groot internationaal accountantskantoor. Daar heeft hij ruime ervaring opgedaan in zowel de nationale- als de internationale praktijk.

Naast het uitvoeren van accountancyopdrachten adviseert en ondersteunt hij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij specifieke vraagstukken zoals acquisities, fusies, management buy-outs, financieringen, etc.

linkedin logo

Telefoonnummer: 0341 438 100

Actueel

29 november 2019

Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie

Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende bv’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen.

Lees meer

29 november 2019

Is grootscheepse verbouwing ook nieuwbouw?

Bij verkoop van onroerend goed is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling als er btw over de verkoop moet worden berekend en de koper deze niet kan aftrekken. Daarvoor is weer van belang of er sprake is van ‘nieuwbouw’. Maar wanneer is er sprake van nieuwbouw?

Lees meer

29 november 2019

Nog belastingvrij schenken in 2019?

Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

Lees meer