Nieuwsbank

Nieuwsbank

Thuis werken met een auto van de zaak: let op de bijtelling!

Werken uw werknemers vanuit huis? Onder voorwaarden kan de bijtelling van de auto van de zaak achterwege blijven.

Lees meer

NOW: aanvragen is vanaf nu mogelijk, waar moet u op letten?

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

Lees meer

  Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

Lees meer

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Lees meer

Hoofdlijnen NOW regeling bekend

Minister Koolmees heeft de hoofdlijnen van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) besproken en gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. Wij vertellen u graag wat de regeling op hoofdlijnen inhoudt.

Lees meer

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Is uw onderneming geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus, en lijdt u financiële schade door de genomen maatregelen? Dan kunt u een eenmalige tegemoetkoming ontvangen van € 4.000.

Lees meer
1 2 88

nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.