Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sinds 1 januari 2010 hanteert Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs de Algemene Voorwaarden van onze brancheorganisatie SRA.

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten.
Zie de algemene voorwaarden (versie nov. 2017) in de bijlage.
Of vraag een exemplaar op via harderwijk@nulllentinkdejonge.nl.

 

Verwerkersovereenkomst

Sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG verplicht organisaties om organisatorische en technische maatregelen te nemen, teneinde de bescherming van privacy te waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Een van de verplichtingen die de AVG met zich meebrengt, is dat de ‘verantwoordelijke’ voor persoonsgegevens en de ‘verwerker’ van persoonsgegevens een ‘verwerkersovereenkomst’ met elkaar aangaan. Om u hierin te ondersteunen hebben wij een standaard verwerkersovereenkomst voor u opgesteld. Deze overeenkomst kunt u hier downloaden.

 

Voor een optimaal gebruik van onze website hebben we technische, functionele en analytische cookies op de website geplaatst, deze cookies maken echter geen inbreuk op uw privacy.

 

Actueel

19 juli 2018

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer

19 juli 2018

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer

19 juli 2018

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste wijzigingen

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Deze wet beoogde onder meer het ontslag voor werkgevers makkelijker te maken en werknemers eerder aan een vast dienstverband te helpen.

Lees meer