Banner

Estate planning

Schenken en erven

Estate planning is de juridische/fiscale planning van de overgang van vermogen naar de volgende generatie. Wanneer dit bij leven gebeurt is er sprake van een schenkingsplan.
Bij overlijden komt het aan op een goed testament. Het doel van estate planning is de vermogensoverdracht volledig in lijn met uw persoonlijke wensen en mogelijkheden te regelen. In dat kader letten wij uiteraard op het optimaal benutten van fiscale faciliteiten.

Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs begeleidt u graag bij:

  • het opstellen van een schenkingsplan voor de kinderen. De kinderen hoeven daarbij nog niet al de beschikking te krijgen over geld. U kunt ook denken aan een “papieren schenking” of aan een familiestichting;
  • het opstellen van een optimaal testament. Een flexibel testament geeft de meeste kansen op besparing van erfbelasting. Het kan daarbij om grote bedragen gaan.

Estate planning en de directeur-grootaandeelhouder (DGA)
Voor de DGA spelen bij estate planning vaak een aantal specifieke vragen en dilemma’s zoals:

  • wat gebeurt er met de zeggenschap over en het bestuur van mijn bedrijf als ik plotseling kom te overlijden?
  • slechts één van de kinderen is/lijkt geschikt als bedrijfsopvolger, maar de andere kinderen mogen uiteraard niet tekort komen. Hoe regel ik dat?
  • belangrijke fiscale regelingen zijn alleen van toepassing in de actieve periode van de B.V.
    Hoe kan ik die nu al benutten, zonder dat de zeggenschap en de bedrijfsvoering al wijzigt?

Specifiek als antwoord op die laatste vraag heeft Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs voor de DGA het concept van de “fiscale bedrijfsopvolging” ontwikkeld.

De DGA en B.V. met beleggingen
De DGA en zijn of haar erven moeten bij overlijden van de DGA rekening houden met een totale belastingdruk van 40% op beleggingsvermogen in de B.V. Dit wordt veroorzaakt door een wet die een 25% aanmerkelijk-belangheffing invoert over beleggingsvermogen in de B.V.
Samen met de erfbelasting komt de totale belastingdruk dan op 40%!
Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs kan u helpen om deze fiscale claim te vermijden respectievelijk gecontroleerd te plannen.

Personal Organizer
Lentink De Jonge heeft een Personal Organizer ontwikkeld om u inzicht te geven in uw financiële situatie, voor nu en later. In een overzichtelijke ordner kunt u al uw belangrijke persoonlijke en financiële documenten bewaren. Samen met u maken we een inventarisatie van de al aanwezige gegevens, maar ook van nog ontbrekende gegevens. Bepaalde zaken rond bijvoorbeeld pensioen of huwelijkse voorwaarden vragen wellicht wat meer aandacht. We zijn u hierbij graag van dienst.

Meer weten? Onze specialist op het gebied van estate planning is Mr. Henk Scholman.

nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Actueel

22 maart 2018

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen.

Lees meer

22 maart 2018

Toestemming gebruik foto werknemer

Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft.

Lees meer

22 maart 2018

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?
Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen?

Lees meer