Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR)

De WKR is de regeling die vereenvoudiging van regels en administratieve eenvoud zou brengen rond vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Inmiddels bestaat de regeling al een aantal jaren en recent is een evaluatie gepubliceerd waaruit blijkt dat het doel van vereenvoudiging en administratieve eenvoud helaas niet is gehaald.

De regeling zal in ieder geval wel blijven bestaan en mogelijk op een klein aantal onderdelen worden aangepast. Vanuit de evaluatie benoemen we 5 belangrijke aandachtspunten voor de WKR:

  1. Alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen behoren tot het te belasten loon. Wanneer u gebruik wil maken van een van de vrijstellingen in de WKR, moet u dat voordeel vooraf aanwijzen als ‘eindheffingsloon’. Dit moet bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de vrijstelling van € 0,19 per kilometer voor reiskostenvergoedingen. Het kan handig zijn wanneer u aan het begin van het jaar kiest welke vergoedingen en verstrekkingen u kwalificeert als eindheffingsloon. Een keuze vooraf vereenvoudigt uw administratieve proces waardoor u de WKR-gevolgen inzichtelijk heeft;
  2. Betaalt u aan werknemers een vaste onkostenvergoeding, dan moet deze gespecificeerd zijn in welke zakelijke uitgaven hieruit betaald dienen te worden. De specificatie dient gebaseerd te zijn op een recent onderzoek naar de zakelijke uitgaven;
  3. Wanneer u gebruik maakt van de vrijstelling noodzakelijkheidscriterium, leg dan schriftelijk vast waarom u als werkgever meent dat de werknemer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) nodig heeft en waarom u voor dat bedrag een vergoeding of verstrekking doet;
  4. Indien u gebruik maakt van de vrije WKR-ruimte voor het uitruilen van belaste looncomponenten, dan dient de werknemer die keuze vooraf te maken. Denk aan een fiets van de zaak of vakbondscontributie. Belangrijk daarbij is dat de met de werknemer af te spreken uitruil voldoet aan de richtlijnen die de belastingdienst daarvoor stelt;
  5. Vergoedingen en verstrekkingen die u toewijst aan de vrije WKR-ruimte moeten voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Anders gezegd, het moet niet vreemd zijn om een bepaald loonvoordeel op deze wijze onbelast te laten. De Belastingdienst hanteert een pragmatisch bedrag van € 2.400 per jaar per werknemer dat als niet ongebruikelijk wordt aangemerkt. Maak keuzes over het gebruik van de vrije WKR-ruimte vooraf en binnen het kalenderjaar.

Afhankelijk van het arbeidsvoorwaardenpakket binnen uw organisatie brengt toepassing van de werkkostenregeling u mogelijkheden voor het onbelast laten van loon. Anderzijds kan het ook zo zijn dat uw bedrijfsvoering leidt tot overschrijding van de vrije WKR-ruimte en dat er nog mogelijkheden zijn om de extra heffing van 80% te voorkomen respectievelijk te beperken.

Wilt u de volledige gevolgen van de WKR voor uw organisatie in beeld, neem dan contact op met Martin Klomp voor een WKR-scan.

Actueel

16 januari 2020

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.

Lees meer

24 december 2019

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

Lees meer

12 december 2019

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto

Als u als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heeft u met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Lees meer