Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR)

De WKR is de regeling die vereenvoudiging van regels en administratieve eenvoud zou brengen rond vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Inmiddels bestaat de regeling al een aantal jaren en recent is een evaluatie gepubliceerd waaruit blijkt dat het doel van vereenvoudiging en administratieve eenvoud helaas niet is gehaald.

De regeling zal in ieder geval wel blijven bestaan en mogelijk op een klein aantal onderdelen worden aangepast. Vanuit de evaluatie benoemen we 5 belangrijke aandachtspunten voor de WKR:

  1. Alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen behoren tot het te belasten loon. Wanneer u gebruik wil maken van een van de vrijstellingen in de WKR, moet u dat voordeel vooraf aanwijzen als ‘eindheffingsloon’. Dit moet bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de vrijstelling van € 0,19 per kilometer voor reiskostenvergoedingen. Het kan handig zijn wanneer u aan het begin van het jaar kiest welke vergoedingen en verstrekkingen u kwalificeert als eindheffingsloon. Een keuze vooraf vereenvoudigt uw administratieve proces waardoor u de WKR-gevolgen inzichtelijk heeft;
  2. Betaalt u aan werknemers een vaste onkostenvergoeding, dan moet deze gespecificeerd zijn in welke zakelijke uitgaven hieruit betaald dienen te worden. De specificatie dient gebaseerd te zijn op een recent onderzoek naar de zakelijke uitgaven;
  3. Wanneer u gebruik maakt van de vrijstelling noodzakelijkheidscriterium, leg dan schriftelijk vast waarom u als werkgever meent dat de werknemer (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) nodig heeft en waarom u voor dat bedrag een vergoeding of verstrekking doet;
  4. Indien u gebruik maakt van de vrije WKR-ruimte voor het uitruilen van belaste looncomponenten, dan dient de werknemer die keuze vooraf te maken. Denk aan een fiets van de zaak of vakbondscontributie. Belangrijk daarbij is dat de met de werknemer af te spreken uitruil voldoet aan de richtlijnen die de belastingdienst daarvoor stelt;
  5. Vergoedingen en verstrekkingen die u toewijst aan de vrije WKR-ruimte moeten voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Anders gezegd, het moet niet vreemd zijn om een bepaald loonvoordeel op deze wijze onbelast te laten. De Belastingdienst hanteert een pragmatisch bedrag van € 2.400 per jaar per werknemer dat als niet ongebruikelijk wordt aangemerkt. Maak keuzes over het gebruik van de vrije WKR-ruimte vooraf en binnen het kalenderjaar.

Afhankelijk van het arbeidsvoorwaardenpakket binnen uw organisatie brengt toepassing van de werkkostenregeling u mogelijkheden voor het onbelast laten van loon. Anderzijds kan het ook zo zijn dat uw bedrijfsvoering leidt tot overschrijding van de vrije WKR-ruimte en dat er nog mogelijkheden zijn om de extra heffing van 80% te voorkomen respectievelijk te beperken.

Voor meer algemene informatie over de werkkostenregeling verwijzen we graag naar onze flyer. Wilt u de volledige gevolgen van de WKR voor uw organisatie in beeld, neem dan contact op met Martin Klomp voor een WKR-scan.

Actueel

16 augustus 2019

Let op juiste toepassing taxatiewijzer

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.

Lees meer

19 juli 2019

Wanneer is afkoopsom leaseauto aftrekbaar?

Wanneer werknemers met een auto van de zaak van baan wisselen, moet het leasecontract van de auto veelal worden afgekocht. Deze afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling op het inkomen die de werknemer krijgt vanwege het privégebruik.

Lees meer

19 juli 2019

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

Lees meer