Vastgoed en fiscaliteit

Vastgoed en fiscaliteit

Vastgoed speelt een belangrijke rol in menig onderneming. Of het nu gaat om eigendom, (ver)huur, aankoop, verkoop, vererving of schenking, de fiscaliteit is hierbij altijd een punt van overweging.

Lentink De Jonge heeft specialisten in huis die zich actief bezighouden met de fiscaliteit van vastgoed. Wij adviseren u om bij beslissingen rond vastgoed tijdig één van onze adviseurs te raadplegen. Maak in dat geval een afspraak met onze specialist
Mr. Krijn de Graaf
.

De fiscaliteit rond vastgoed kent verschillende thema’s. Zo merken we inmiddels de gevolgen van de afschrijvingsbeperking op gebouwen. De verlaging van de VPB/IB-tarieven weegt bij veel ondernemers met vastgoed niet op tegen de afschrijvingsbeperkingen die doorgevoerd zijn.
Het loont zeer de moeite om de jaarlijkse WOZ-taxatie kritisch te beoordelen.
Deze taxatie bepaalt immers de fiscale ruimte om af te schrijven. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Een ondernemer ontvangt een WOZ-beschikking met een WOZ-waarde van € 2,8 miljoen. In het pand bevinden zich zeer specifieke koelcellen. De koelcellen zijn technisch bezien te verwijderen. De gemeente heeft de koelcellen als onroerend aangemerkt en deze begrepen in de taxatie. Het aandeel van de koelcellen in de vastgestelde WOZ-waarde bedraagt € 600.000. Fiscalisten van Lentink De Jonge hebben met succes betoogd dat de koelcellen onder de fiscale werktuigenvrijstelling vallen. Hierdoor vallen de koelcellen niet onder de fiscale afschrijvingsbeperking die voor gebouwen wel geldt.

Omzetbelasting speelt eveneens een belangrijke rol bij vastgoed. Veelal hangt de BTW samen met de overdrachtsbelasting. Hoewel zowel de levering als de verhuur van vastgoed in beginsel vrijgesteld is van BTW, kan het voor ondernemers aantrekkelijk zijn om juist wél met BTW te leveren, dan wel met BTW te verhuren. Dit biedt immers de mogelijkheid om de voorbelasting aan BTW terug te vragen.

Wanneer een ondernemer de aankoop van vastgoed overweegt, is het belangrijk om vooraf de fiscale gevolgen te overzien. Dit gaat verder dan de BTW en overdrachtsbelastingaspecten. Juist ook de inkomstenbelasting- en/of vennootschapsbelastingaspecten kunnen een grote rol spelen bij de aankoopbeslissing.

Een DGA die vanuit een B.V. opereert en de aankoop van vastgoed overweegt, zal zich goed moeten afvragen of dit vastgoed in privé dan wel in de B.V. aangekocht wordt. Bij verhuur aan de eigen B.V. is aankoop in privé vaak een "dure optie". De huuropbrengsten, maar ook de waardestijging van het vastgoed, zijn dan immers progressief belast in box 1 voor de inkomstenbelasting.

Ook de verkoop van vastgoed brengt belangrijke fiscale afwegingen met zich. Een actieve ondernemer die vastgoed verkoopt met een forse boekwinst, zal niet graag afrekenen over deze winst. Het is dan prettig als de boekwinst in een fiscale herinvesteringsreserve ondergebracht kan worden. De rechtspraak van de laatste jaren laat zien dat dit niet vanzelfsprekend goed gaat. Wanneer de vorming van een herinvesteringsreserve onmogelijk is, heeft dit veel invloed op de liquiditeit van een onderneming. Het is dan ook verstandig om voorafgaand aan de verkoop uw fiscale positie met uw adviseur van Lentink De Jonge door te nemen.

nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Actueel

16 januari 2020

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.

Lees meer

24 december 2019

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

Lees meer

12 december 2019

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto

Als u als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heeft u met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Lees meer