Voorbeelden BTW

Voorbeelden BTW

De BTW kent verschillende thema’s. Zomaar een thema: aftrek van voorbelasting. Iedereen wil BTW terugkrijgen die andere ondernemers hem in rekening willen brengen. Voorwaarde daarvoor is wel dat je ondernemer bent en zelf ook BTW in rekening brengt. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:

Een ondernemer liet een nieuw pand bouwen voor ruim € 1.500.000. Hiervoor kreeg hij veel BTW (€ 315.000) in rekening gebracht. Deze BTW wilde hij terugkrijgen. Na de oplevering ging hij delen van het pand verhuren. De verhuur van een pand is vrijgesteld van BTW. Opteren voor BTW-belaste verhuur was niet mogelijk. De BTW leek de ondernemer niet te kunnen terugkrijgen. Fiscalisten van Lentink De Jonge hebben echter met succes betoogd dat in de betreffende situatie niet sprake was van passieve verhuur van onroerende zaken, maar van een actieve terbeschikkingstelling. Hierdoor kreeg de ondernemer maar liefst € 315.000 BTW direct terug.

Natuurlijk kan het ook zijn dat u wel vrijgesteld wenst te presteren. Dat speelt met name als uw klanten de BTW niet kunnen terugkrijgen. De BTW vormt voor hen dan ook een extra kostenpost. Als de BTW een kostenpost voor uw afnemer vormt, wilt u natuurlijk graag gebruik maken van het lage tarief (6%) in plaats van het hoge tarief (21%). Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk:

Een ondernemer levert bepaalde goederen met BTW aan ziekenhuizen. Deze BTW vormt voor de ziekenhuizen een kostenpost. Fiscalisten van Lentink De Jonge hebben met de Belastingdienst om tafel gezeten om een deel van de goederen voortaan te laten belasten met het 6%-tarief. Voorheen bracht de ondernemer 21% BTW in rekening. Een voordeel voor het ziekenhuis van maar liefst 13%.

De BTW kent diverse formaliteiten waar u als ondernemer zich aan moet houden. Als u dat niet doet, krijgt u te maken met naheffingen. Daar zit u niet op te wachten. Zeker bij internationaal zakendoen is het raadzaam om met een BTW-adviseur te overleggen. Zomaar een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk:

Een transportbedrijf vervoert goederen van Nederland naar Zwitserland voor een Belgisch bedrijf. Transportkosten € 5.000. Hij heeft 0% BTW in rekening gebracht. De transporteur vraagt zich af of hij juist heeft gehandeld. De Nederlandse wetgeving eist dat je in gevallen als deze verschillende dingen kunt aantonen. Indien het transportbedrijf dit niet kan doen, is hij alsnog 21% BTW verschuldigd. Fiscalisten van Lentink De Jonge hebben aan dit bedrijf stroomschema’s verstrekt zodat ze snel weten of ze in een bepaalde situatie BTW in rekening dienen te brengen en aan welke formaliteiten ze zich dienen te houden.

Door u te laten adviseren door ons, benut u kansen zodat u besparing realiseert. Ook voorkomt u naheffingen doordat u risico’s beperkt en vermijdt. Hoog tijd om een afspraak met ons te maken!

nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Actueel

19 september 2019

Startersbijeenkomst op 3 oktober

Op donderdag 3 oktober organiseren wij op ons kantoor in Harderwijk een bijeenkomst voor startende ondernemers.

Lees meer

17 september 2019

Themabijeenkomsten Miljoenennota 2020

Zoals u van ons gewend bent, organiseert Lentink De Jonge weer twee themabijeenkomsten rond de Miljoenennota. Het kabinet heeft dinsdag 17 september de plannen voor 2020 gepresenteerd, welke gevolgen heeft dit voor u als ondernemer?

Lees meer

12 september 2019

BOR: aandelen vijf jaar in bezit

Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de bezitseis en is een van de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een rechter bepaalde dit eerder. De advocaat-generaal (A-G), die de Hoge Raad adviseert, is het daarmee eens.

Lees meer