Vakantiewerk, waar moet u aan denken?

Geplaatst op: 14 jun 2018

De zomerperiode breekt weer aan. Een periode waarin veel scholieren weer voor een kort baantje bij u als werkgever aankloppen.

We geven u onderstaand een aantal aandachtspunten:

Formulier toepassing studenten- en scholierenregeling

Met een formulier voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling houdt u minder belasting in op het loon van de werknemer. Deze houdt hierdoor meer nettoloon over. Gebruik dit formulier om de regeling toe te passen.

Voorwaarden veiligheid, gezondheid en arbeidstijden

Jongeren mogen, afhankelijk van hun leeftijd, niet alle werkzaamheden verrichten. Het gaat voornamelijk om begrippen als veiligheid, gezondheid en arbeidstijden. Vanaf 18 jaar zijn er geen voorwaarden meer waaraan dient te worden voldaan. Informeer bij twijfel hoe oud een werknemer moet zijn voor bepaalde werkzaamheden.

Minimumlonen

De minimumlonen worden per 1 juli 2018 aangepast volgens de volgende tabel:

Vakantiebijslag en -dagen

Ook vakantiekrachten hebben recht op vakantiebijslag en vakantiedagen.

Jeugd-LIV

De overheid compenseert werkgevers voor de vorig jaar aangepaste minimumjeugdlonen. Onder voorwaarden ontvangt u als werkgever een tegemoetkoming (jeugd-LIV) voor de hogere loonbetaling aan werknemers die op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar oud zijn. Na afloop van het kalenderjaar wordt op basis van de loonadministratie door de Belastingdienst/UWV de mogelijke tegemoetkoming berekend.

CAO

Is er een CAO in uw organisatie van toepassing, controleer dan of de vakantiekracht hier een bijzondere positie in heeft, respectievelijk een ander loon voor betaald krijgt dan het wettelijk minimumloon.

Gevolgen voor kinderbijslag of kindgebonden budget

Wanneer u als werkgever 16-, 17- of 18-jarigen in dienst heeft kan het loon dat zij verdienen gevolgen hebben voor de kinderbijslag of kindgebonden budget dat hun ouders ontvangen.

Voor u als goed werkgever een reden om deze werknemers te wijzen op die mogelijke gevolgen. Wanneer speelt het?

Het maximaal te verdienen nettobedrag per kwartaal bedraagt € 1.285 (ook in het kwartaal waarin de werknemer 18 jaar wordt, geldt dit bedrag). In de zomervakantie wordt het bedrag verhoogd met € 1.319. Verdient de werknemer netto meer dan genoemde maxima, dan moet de kinderbijslag worden terugbetaald.

Voor het inkomen dat getoetst wordt, tellen overigens ook de belastingteruggave van de Belastingdienst mee en een eventuele reiskostenvergoeding die u betaalt.

Formeel dienen ouders toestemming te geven dat minderjarige kinderen vakantiewerk verrichten.

Geldig ID-bewijs

Let op bij het identificeren van de vakantiekracht dat hij/zij een geldig ID-bewijs overlegt en dat een deugdelijke kopie wordt gemaakt van alle relevante gegevens.

Terug naar overzicht Facebook Linkedin Twitter Mail

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.