Amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting: voorkom naheffingsaanslagen btw en boetes

Geplaatst op: 16 nov 2018

Als u als amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting geen btw-aangiften doet, is de vraag of dit juist is. Uit antwoorden op Kamervragen over amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen blijkt dat bepaalde steunverenigingen en steunstichtingen geen recht hadden op een btw-vrijstelling.

Deze verenigingen en stichtingen zijn daarom geconfronteerd met naheffingsaanslagen btw. Mogelijk is de btw-vrijstelling ook niet van toepassing op (een deel van) de activiteiten van uw vereniging of stichting.

Laat daarom beoordelen of u de btw-vrijstelling op de juiste manier toepast. Mogelijk zijn de activiteiten van uw vereniging of stichting vrijgesteld van btw op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling of de fondswervende btw-vrijstelling. Voor beide btw-vrijstellingen gelden strikte voorwaarden.

De uw sociaal-culturele activiteiten vallen onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling, als:

  1. uw vereniging of stichting is aangewezen als een sociaal-culturele instelling; en
  2. geen winst beoogt; en
  3. niet in concurrentie treedt met ondernemers die winst beogen.

Deze btw-vrijstelling geldt uitsluitend voor de prestaties van uw vereniging of stichting die karakteristiek zijn voor sociale of culturele activiteiten. Als u winst beoogt of in concurrentie treedt met ondernemers die winst beogen, zijn de activiteiten van uw vereniging of stichting belast met btw.

Slechts indien de hoofdactiviteiten van uw vereniging of stichting zijn vrijgesteld van btw, vallen eventuele fondswervende activiteiten van uw vereniging of stichting onder de fondswervende btw-vrijstelling.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@nulllentinkdejonge.nl of 0341-438 100.

 

 

Terug naar overzicht Facebook Linkedin Twitter Mail

Nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijft u zich nu vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.